Covid-19 đẩy nhanh kế hoạch tiền kỹ thuật số

Nguyễn Anh Dũng

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 08:46 AM (GMT+7)

Covid-19 đẩy nhanh kế hoạch tiền kỹ thuật số

Covid-19 đẩy nhanh kế hoạch tiền kỹ thuật số

Vấn đề chi phí và hiệu quả của các gói kích thích kinh tế trong đại dịch Covid-19 đã khiến các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đẩy mạnh hơn chương trình nghiên cứu và thí điểm về đồng tiền kỹ thuật số có chủ quyền.