Công ty mẹ Cotecland muốn bán 54,799% vốn tại Cotecland

Nguyễn Thanh Cường

Thứ tư, ngày 20/11/2019 13:47 PM (GMT+7)

Công ty mẹ Cotecland muốn bán 54,799% vốn tại Cotecland

Công ty mẹ Cotecland muốn bán 54,799% vốn tại Cotecland

Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng (Cotec) vừa thông báo đăng ký bán toàn bộ 11,59 triệu cổ phiếu CLG, tương ứng 54,799%, từ ngày 25/11 đến 24/12/2019 ...