Con trai Chủ tịch chào mua 29,82% vốn tại WSS, giá 2.000 đồng/cổ phiếu

Vũ Hải

Thứ ba, ngày 19/11/2019 12:15 PM (GMT+7)

Con trai Chủ tịch chào mua 29,82% vốn tại WSS, giá 2.000 đồng/cổ phiếu

Chuyên mục : Chứng khoán

Con trai Chủ tịch chào mua 29,82% vốn tại WSS, giá 2.000 đồng/cổ phiếu

Nếu giao dịch thành công, ông Nguyễn Đình Việt và những người có liên quan sẽ sở hữu tổng cộng 27,3 triệu cổ phiếu, chiếm 54,27% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của WSS...