Cổ phiếu Vietnam Airlines được cấp margin trở lại từ quý III

Nguyễn Chung Chính

Thứ hai, ngày 06/07/2020 10:29 AM (GMT+7)

Cổ phiếu Vietnam Airlines được cấp margin trở lại từ quý III

Chuyên mục : Chứng khoán

Cổ phiếu Vietnam Airlines được cấp margin trở lại từ quý III

Có 59 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trong quý III tại HoSE.