Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/11: CLG lại tăng trần nguyên tuần

Hoài Thơ

, ngày 10/11/2019 21:37 PM (GMT+7)

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/11: CLG lại tăng trần nguyên tuần

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/11: CLG lại tăng trần nguyên tuần

Mã cổ phiếu CLG đã ghi nhận 15 phiên liên tiếp tăng trần, thị giá theo đó tăng từ 1.470 đồng lên 3.940 đồng...