Cổ phiếu tại Trung Quốc tăng tiếp 2%

Trần Hà My

Thứ ba, ngày 07/07/2020 11:00 AM (GMT+7)

Cổ phiếu tại Trung Quốc tăng tiếp 2%

Chuyên mục : Chứng khoán

Cổ phiếu tại Trung Quốc tăng tiếp 2%

MSCI châu Á – Thái Bình Dương trừ Nhật Bản tăng 0,6%.