CNBC: Hàng chục tỷ USD sẽ bị rút ra khỏi TTCK Mỹ trong vài tuần tới!

Kim Oanh

Thứ tư, ngày 24/06/2020 13:50 PM (GMT+7)

CNBC: Hàng chục tỷ USD sẽ bị rút ra khỏi TTCK Mỹ trong vài tuần tới!

CNBC: Hàng chục tỷ USD sẽ bị rút ra khỏi TTCK Mỹ trong vài tuần tới!

Khi chỉ số S&P 500 tăng hơn 21% từ đầu quý II đến nay, các chiến lược gia đang dự đoán rằng các quỹ hưu trí và các quỹ khác, cùng nhà đầu tư sẽ bán ra một lượng lớn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Sau đó, trong khoảng vài tuần tới, họ sẽ chuyển sang mua trái phiếu.