CII muốn huy động tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất dự kiến 11%/năm

Dương Bốn

Thứ hai, ngày 06/07/2020 13:27 PM (GMT+7)

CII muốn huy động tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất dự kiến 11%/năm

Chuyên mục : Chứng khoán

CII muốn huy động tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất dự kiến 11%/năm

Từ đầu năm đến nay, CII đã huy động tổng cộng 2.520 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%/năm.