Chuyên gia Trung Quốc tại Dự án Cát Linh - Hà Đông chưa sang Việt Nam vì dịch bệnh