Chương mới của Coteccons sau lục đục nội bộ

Mai Xuyên

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 10:53 AM (GMT+7)

Chương mới của Coteccons sau lục đục nội bộ

Chuyên mục : Chứng khoán

Chương mới của Coteccons sau lục đục nội bộ

Mâu thuẫn nội bộ tại Coteccons đã gác lại nhưng sự hoà hợp có bền lâu vẫn là một dấu hỏi.