Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội trở thành cổ đông lớn của TEG

Bùi Anh Thơ

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 10:51 AM (GMT+7)

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội trở thành cổ đông lớn của TEG

Chuyên mục : Chứng khoán

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội trở thành cổ đông lớn của TEG

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) vừa thông báo đã mua hơn 1.4 triệu cp của CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (HOSE: TEG) vào ngày 30/06/2020.