Chứng khoán phái sinh tháng 6: Phiên giao dịch kỷ lục đạt 305,139 hợp đồng

Hoàng Thái Minh

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 07:14 AM (GMT+7)

Chứng khoán phái sinh tháng 6: Phiên giao dịch kỷ lục đạt 305,139 hợp đồng

Chuyên mục : Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh tháng 6: Phiên giao dịch kỷ lục đạt 305,139 hợp đồng

Trong tháng 6/2020, về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 179.299 hợp đồng/phiên, giảm 12,7% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhấ