Chứng khoán phái sinh 20/11/2019: Cẩn thận với sự trở lại của các nhịp rung lắc