Chứng khoán Nhất Việt (VFS) chào sàn UPCom, kế hoạch tăng vốn lên 800 tỷ đồng trong năm 2020

Cao Giang

Thứ tư, ngày 01/07/2020 10:36 AM (GMT+7)

Chứng khoán Nhất Việt (VFS) chào sàn UPCom, kế hoạch tăng vốn lên 800 tỷ đồng trong năm 2020

Chuyên mục : Chứng khoán

Chứng khoán Nhất Việt (VFS) chào sàn UPCom, kế hoạch tăng vốn lên 800 tỷ đồng trong năm 2020

Năm 2020, VFS có kế hoạch tăng vốn từ 410 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động và đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Chứng khoán phái sinh.