24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Mai Lan

Chứng khoán Mirae Asset: Dư nợ margin hơn 13.300 tỷ đồng, lãi sau thuế 6 tháng 319 tỷ đồng

Chuyên mục: Chứng khoán
Chứng khoán Mirae Asset: Dư nợ margin hơn 13.300 tỷ đồng, lãi sau thuế 6 tháng 319 tỷ đồng

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ở mức 18.117 tỷ đồng, tăng 36,3% so với đầu kỳ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản cho vay (gồm dư nợ margin và tạm ứng) hơn 15.110 tỷ đồng, tương ứng 83,4% tổng tài sản.

Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) là 13.330 tỷ đồng, tăng 28,7% so với đầu năm và tăng 11,3% so với cuối quý 1/2021, tương đương 1,9 lần vốn chủ sở hữu.
Cơ cấu tài sản có sự thay đổi đáng kể ở tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 212 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu kỳ. Khoản mục HTM (tiền gửi ngân hàng kỳ hạn gốc từ 3 tháng đến 1 năm và trên 1 năm) tăng từ 783 tỷ đồng lên 1.545 tỷ đồng. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán là 367,3 tỷ đồng, tăng 24%. Tương ứng với sự tăng lên của tài sản tài chính, tiền và tương đương tiền giảm 65%, về mức 206 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn hơn 10.000 tỷ đồng, và từ việc huy động 595 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối kỳ là hơn 7.026 tỷ đồng, vốn điều lệ là 5.455,5 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh quý 2/2021, doanh thu hoạt động Công ty đạt 618 tỷ đồng, tăng 81,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 300 tỷ đồng, tăng 45%; tiếp đến là mảng môi giới đem về cho Công ty 230 tỷ đồng, gấp 4,45 lần.
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 50 tỷ đồng, tăng 29%. Trong khi đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 35% xuống còn 28 tỷ đồng.
Về chi phí hoạt động cũng tăng đáng kể, gấp 2,58 lần cùng kỳ, đạt 374 tỷ đồng. Trong đó, lỗ tài sản tài chính FVTPL ở mức 52,4 tỷ đồng. Chi phí môi giới cũng ở mức cao với gần 200 tỷ đồng (quý 2/2020 là 70 tỷ đồng).
Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 2/2020.
Lũy kế 6 tháng, doanh thu hoạt động đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 87% , lợi nhuận sau thuế đạt gần 319 tỷ đồng, tăng 31% so với nửa đầu năm 2020.
Nhã An
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484