Chứng khoán châu Á tăng trở lại sau khi Navarro “nói lại” về thỏa thuận Mỹ - Trung

Dương Mạnh

Thứ ba, ngày 23/06/2020 11:09 AM (GMT+7)

Chứng khoán châu Á tăng trở lại sau khi Navarro “nói lại” về thỏa thuận Mỹ - Trung

Chứng khoán châu Á tăng trở lại sau khi Navarro “nói lại” về thỏa thuận Mỹ - Trung

Chứng khoán châu Á tăng trở lại sau khi Navarro “nói lại” về thỏa thuận Mỹ - Trung