Chứng khoán 26/6: Đảo chiều cuối cùng vẫn xuất hiện

Nam Trung

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 16:04 PM (GMT+7)

Chứng khoán 26/6: Đảo chiều cuối cùng vẫn xuất hiện

Chứng khoán 26/6: Đảo chiều cuối cùng vẫn xuất hiện

Đây là điều đã được lưu ý trước ngay từ đầu phiên sáng nên thực tế thị trường cũng không quá hoảng loạn.