Chứng khoán 19/11: Không phải VHM, VCB mới là cổ phiếu dẫn dắt

Hoàng Trung

Thứ ba, ngày 19/11/2019 15:55 PM (GMT+7)

Chứng khoán 19/11: Không phải VHM, VCB mới là cổ phiếu dẫn dắt

Chứng khoán 19/11: Không phải VHM, VCB mới là cổ phiếu dẫn dắt

Sự luân chuyển các cổ phiếu trụ là tương đối khó đoán. Tưởng như VHM sẽ làm nhiệm vụ dẫn dắt thì mã này lại bị ghìm lại. Đúng lúc, VCB lại trở mình mạnh mẽ hơn trong phiên chiều.