Chủ tịch Hòa Phát: Xin đất làm trại lợn còn khó hơn trại hủi

Thục Quyên

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 16:05 PM (GMT+7)

Chủ tịch Hòa Phát: Xin đất làm trại lợn còn khó hơn trại hủi

Chuyên mục : Kinh doanh

Chủ tịch Hòa Phát: Xin đất làm trại lợn còn khó hơn trại hủi

Nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình làm nông nghiệp liên quan đến môi trường, tập đoàn phải tìm hướng giải quyết.