Chủ đầu tư CTCP Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung (DMT) kiện đòi phí sử dụng hạ tầng

Quang Sang

Thứ năm, ngày 02/07/2020 11:00 AM (GMT+7)

Chủ đầu tư CTCP Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung (DMT) kiện đòi phí sử dụng hạ tầng

Chuyên mục : Pháp luật

Chủ đầu tư CTCP Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung (DMT) kiện đòi phí sử dụng hạ tầng

Cho rằng đã mua bán, chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp chứ không phải thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân Hùng Thúy (Thanh Khê, Đà Nẵng) nhất định không chịu trả phí dịch vụ cho chủ đầu tư DMT.