Chợ mạng ngập hàng giả

Dũng Bùi

Thứ hai, ngày 16/12/2019 10:12 AM (GMT+7)

Chợ mạng ngập hàng giả

Chợ mạng ngập hàng giả

Hàng giả, nhái bùng nổ trên mạng phần nào xuất phát từ tâm lý sính mua hàng rẻ hay hàng độc giá mềm của người tiêu dùng