Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020

Vũ Hải

Thứ ba, ngày 19/11/2019 20:13 PM (GMT+7)

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020

Chuyên mục : KT vĩ mô

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020

Từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019...