24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Dương Mạnh

Chính phủ dự kiến vay gần 1,74 triệu tỷ trong 3 năm

Chuyên mục: KT vĩ mô
Chính phủ dự kiến vay gần 1,74 triệu tỷ trong 3 năm

Ảnh Internet

Theo kế hoạch vay nợ Thủ tướng phê duyệt, Chính phủ sẽ vay gần 1,74 triệu tỷ trong 3 năm.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021.
Dự kiến chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021-2023 như sau:
Về vay, trả nợ của Chính phủ, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2021-2023 là khoảng 1.738,4 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách Trung ương khoảng 1.604,0 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 134,4 nghìn tỷ đồng.
Về bảo lãnh Chính phủ, đối với 2 ngân hàng chính sách, khống chế mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm.
Hạn chế cấp bảo lãnh mới cho doanh nghiệp vay trong nước cũng như vay nước ngoài; hạn mức bảo lãnh vay trong nước, nước ngoài hằng năm bảo đảm tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh Chính phủ không vượt quá tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội của năm trước.
Về vay, trả nợ của chính quyền địa phương: Khống chế hạn mức bội chi và nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, theo đó bội chi ngân sách địa phương khoảng 0,2% GDP hằng năm. Nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 18,4 nghìn tỷ đồng.
Về hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả: Kiểm soát tốc tăng dư nợ ngắn hạn tối đa 18-20%/năm; hạn mức vay ròng trung, dài hạn hàng năm tối đa khoảng 6.350-7.000 triệu USD, bảo đảm chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép.
Riêng năm 2021, Chính phủ vay 624.221 tỷ đồng (trong nước 527.357 tỷ và nước ngoài 96.864 tỷ đồng). Trong số này, vay để cân đối ngân sách Trung ương 579.772 tỷ đồng và vay về cho vay lại 44.449 tỷ đồng.
Năm nay Chính phủ dự kiến trả nợ 394.506 tỷ đồng, trong đó số nợ trực tiếp là 366.224 tỷ và trả nợ các dự án cho vay lại 28.282 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ động kỳ hạn phát hành, gắn công tác phát hành với tái cơ cấu danh mục nợ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ. Cơ quan này cũng được giao chủ động kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, gắn phát hành với tái cơ cấu danh mục nợ và phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ.
Diệu Trang
cafeland
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484