Chiến tranh thương mại cũng không thể cản đường tiên phong công nghệ của Trung Quốc

Cao Vân

Thứ ba, ngày 01/10/2019 08:29 AM (GMT+7)

Chiến tranh thương mại cũng không thể cản đường tiên phong công nghệ của Trung Quốc

Chiến tranh thương mại cũng không thể cản đường tiên phong công nghệ của Trung Quốc

Trung Quốc đang theo “sát nút” Mỹ trong lĩnh vực công nghệ và thậm chí có thể sớm vượt qua Mỹ ở một số khía cạnh nhất định.