Chỉ số Kết nối Toàn cầu 2019: Việt Nam là "ngôi sao đang lên", trên đường trở thành quốc gia phát sóng 5G sớm nhất Đông Nam Á

Ngọc Diệp

Thứ tư, ngày 20/11/2019 11:07 AM (GMT+7)

Chỉ số Kết nối Toàn cầu 2019: Việt Nam là "ngôi sao đang lên", trên đường trở thành quốc gia phát sóng 5G sớm nhất Đông Nam Á

Chỉ số Kết nối Toàn cầu 2019: Việt Nam là "ngôi sao đang lên", trên đường trở thành quốc gia phát sóng 5G sớm nhất Đông Nam Á

Báo cáo Chỉ số Kết nối Toàn cầu (GCI 2019) của Huawei cho biết, Việt Nam nằm trong số những quốc gia có sự cải thiện lớn nhất về khả năng kết nối toàn cầu.