CEO Prudential Việt Nam: ‘Bảo hiểm không phải là mua dễ - đòi khó’

Phạm Sơn Phan

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 10:15 AM (GMT+7)

CEO Prudential Việt Nam: ‘Bảo hiểm không phải là mua dễ - đòi khó’

CEO Prudential Việt Nam: ‘Bảo hiểm không phải là mua dễ - đòi khó’

Rời ngân hàng để làm sếp bảo hiểm, ông Phương Tiến Minh – CEO người Việt đầu tiên của Prudential Việt Nam - đặt cho mình nhiều mục tiêu và một trong số đó là thay đổi quan niệm của người Việt về bảo hiểm nhân thọ.