Các thị trường lớn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, Vicostone ước lãi sau thuế gần 560 tỷ 6 tháng đầu năm 2020, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước

Thủy Tiên

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 18:30 PM (GMT+7)

Các thị trường lớn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, Vicostone ước lãi sau thuế gần 560 tỷ 6 tháng đầu năm 2020, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước

Chuyên mục : Chứng khoán

Các thị trường lớn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, Vicostone ước lãi sau thuế gần 560 tỷ 6 tháng đầu năm 2020, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước

Mỹ (quốc gia đang đứng đầu thế giới về số người nhiễm trên 2,6 triệu người cũng như tử vong trên 120 nghìn người vì Covid-19), Châu Âu, Châu Úc...đều là các thị trường quan trọng, mang lại doanh thu chính cho Vicostone.