Các ngân hàng tại Hồng Kông đóng cửa hàng loạt chi nhánh để tránh đại dịch Corona