Bộ Xây dựng: Địa ốc Alibaba vi phạm tất cả luật

Nguyễn Thanh Cường

Thứ ba, ngày 01/10/2019 08:46 AM (GMT+7)

Bộ Xây dựng: Địa ốc Alibaba vi phạm tất cả luật

Bộ Xây dựng: Địa ốc Alibaba vi phạm tất cả luật

Các dự án của Địa ốc Alibaba là các dự án ma, vi phạm tất cả luật như Đất đai, Đầu tư, Xây dựng...