Bloomberg: Kinh tế Hong Kong bị ảnh hưởng nặng nhất, Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật Bản đều chịu tác động tiêu cực trong quý I vì virus Corona