Bill Gates: Cuốn sách này hay đến mức tôi thức đến 3h sáng để đọc và tặng nó cho 50 người

Quỳnh Như

Thứ hai, ngày 16/12/2019 13:33 PM (GMT+7)

Bill Gates: Cuốn sách này hay đến mức tôi thức đến 3h sáng để đọc và tặng nó cho 50 người

Bill Gates: Cuốn sách này hay đến mức tôi thức đến 3h sáng để đọc và tặng nó cho 50 người

Bill Gates được vợ giới thiệu về “The Rosie Project” và thấy rất tâm đắc với cuốn sách này.