24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Ngọc Trân

Biên lợi nhuận gộp Xây dựng Hòa Bình cao nhất 2 năm, Coteccons tiếp tục giảm

Chuyên mục: Chứng khoán
Biên lợi nhuận gộp Xây dựng Hòa Bình cao nhất 2 năm, Coteccons tiếp tục giảm

Biên lợi nhuận gộp Hòa Bình ở mức 8,7%, cao nhất kể từ quý I/2019 đến nay còn Coteccons là 4,67%.

Coteccons (HoSE: CTD) báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I với doanh thu giảm 28% còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 56% cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 2.568 tỷ đồng và 54,5 tỷ đồng. EPS tương ứng 731 đồng.
Biên lợi nhuận gộp Xây dựng Hòa Bình cao nhất 2 năm, Coteccons tiếp tục giảm
Kết quả kinh doanh Coteccons quý I/2021. Đơn vị: tỷ đồng
Theo giải trình từ Coteccons, doanh thu mảng xây dựng trong quý giảm 28% do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế, nhiều dự án bất động sản vẫn chưa trở lại hoạt động bình thường. Điều đó khiến lợi nhuận gộp giảm 38% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp còn 4,67%.
Biên lợi nhuận gộp Xây dựng Hòa Bình cao nhất 2 năm, Coteccons tiếp tục giảm
Số liệu Coteccons.
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng tăng khoảng 10%, so công ty thực hiện trích trước chi phí phải trả cho cán bộ nhân viên tương ứng các khoản lương bổ sung và các khoản thưởng theo thời gian làm việc thực tế, phù hợp với quy chế lương thưởng năm nay, thay vì ghi nhận chi phí theo thực tế thời điểm phát sinh so với trước đây.
Tính tới cuối kỳ, Coteccons có 3.251 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, trong đó 80% là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Công ty tiếp tục duy trì cơ chế không có nợ vay, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ gần 420 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 8.375 tỷ đồng.
Đối với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC), trong khi doanh thu thuần giảm 7% thì lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 41%, đạt 7,6 tỷ đồng. Các loại chi phí bán hàng, chi phí quản lý cũng giảm củng cố sự gia tăng của lợi nhuận.
Biên lợi nhuận gộp Xây dựng Hòa Bình cao nhất 2 năm, Coteccons tiếp tục giảm
Kết quả kinh doanh của Hòa Bình. Đơn vị: tỷ đồng
Lợi nhuận gộp của Hòa Bình trong kỳ tăng 5%, biên lợi nhuận gộp ở mức 8,7%, cao nhất kể từ quý I/2019 đến nay.
Biên lợi nhuận gộp Xây dựng Hòa Bình cao nhất 2 năm, Coteccons tiếp tục giảm
Tính đến cuối kỳ, Hòa Bình có 10.396 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, giảm 249 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu này chiếm 67% tổng tài sản doanh nghiệp.
Hòa Bình cũng có 4.935 tỷ đồng nợ vay tài chính, phần lớn là nợ ngắn hạn, giảm 182 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 849 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 4.154 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Ricons trong quý đầu năm cũng giảm 28% còn 23,6 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần tăng 11%, đạt 1.217 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ giá vốn tăng 12%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 63%. Biên lợi nhuận gộp ở mức 5,94%.
Biên lợi nhuận gộp Xây dựng Hòa Bình cao nhất 2 năm, Coteccons tiếp tục giảm
Kết quả kinh doanh Ricons. Đơn vị: tỷ đồng
Tiền nhàn rỗi cuối kỳ đạt 952 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho gấp gần 3 lần lên 593 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí xây dựng công trình dở dang. Ricons cũng không có vay nợ tài chính, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 516,6 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 2.343 tỷ đồng.
Khổng Chiêm
NDH
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484