Biên độ hẹp của VN-Index

Nguyễn Thanh Cường

Thứ năm, ngày 25/06/2020 10:17 AM (GMT+7)

Biên độ hẹp của VN-Index

Biên độ hẹp của VN-Index

Sau phiên tăng mạnh từ 832 điểm lên 856 điểm vào ngày 16/6, VN-Index liên tục xuất hiện những phiên tăng giảm, quanh khu vực 850-860 điểm. Diễn biến này được xem là phù hợp với những yếu tố hiện tại của thị trường. Vùng 850-860 điểm sẽ đóng vai trò “vùng