BIDV công bố giảm thêm 0,5% lãi suất cho vay từ ngày 01/7

Dương Mạnh

Thứ tư, ngày 01/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

BIDV công bố giảm thêm 0,5% lãi suất cho vay từ ngày 01/7

Chuyên mục : Kinh doanh

BIDV công bố giảm thêm 0,5% lãi suất cho vay từ ngày 01/7

Kể từ đầu năm đến nay, BIDV đã 3 lần thực hiện giảm lãi suất cho vay.