BIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 2.425 tỷ đồng

Thạch Thảo

Thứ năm, ngày 25/06/2020 12:10 PM (GMT+7)

BIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 2.425 tỷ đồng

BIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 2.425 tỷ đồng

Ngày 24/6, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.