Bị cổ đông lớn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Saigontourist Transport khẳng định quý 1/2020 có lãi và đủ chi trả lương cho người lao động

Bảo Toàn

Thứ hai, ngày 22/06/2020 10:18 AM (GMT+7)

Bị cổ đông lớn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Saigontourist Transport khẳng định quý 1/2020 có lãi và đủ chi trả lương cho người lao động

Bị cổ đông lớn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Saigontourist Transport khẳng định quý 1/2020 có lãi và đủ chi trả lương cho người lao động

STT có phát sinh doanh thu quý 1 năm 2020 và nguồn tài chính của Công ty vẫn đảm bảo chi trả lương cho người lao động (theo thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục thuế Quận 1).