Bệnh nhân phi công đủ điều kiện sức khỏe về nước

Huyền My

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 17:01 PM (GMT+7)

Bệnh nhân phi công đủ điều kiện sức khỏe về nước

Chuyên mục : KT vĩ mô

Bệnh nhân phi công đủ điều kiện sức khỏe về nước

Tiểu ban Điều trị hội chẩn sáng 3/7 kết luận bệnh nhân phi công đủ điều kiện sức khỏe, sạch nCoV nên không phải cách ly trên chuyến bay hồi hương ngày 12/7.