Bất động sản Việt Nam 2010 - 2020 và những nhà kiến tạo

Dũng Chín

Thứ hai, ngày 22/06/2020 14:22 PM (GMT+7)

Bất động sản Việt Nam 2010 - 2020 và những nhà kiến tạo

Bất động sản Việt Nam 2010 - 2020 và những nhà kiến tạo

Bất động sản Việt Nam đã có 7 năm liên tiếp tăng trưởng kể từ năm 2013. Trong giai đoạn này, không thể không nhắc đến những nhà phát triển đã góp phần kiến tạo và để lại dấu ấn quan trọng.