Bắt 4 đối tượng cho vay với lãi suất 730%/năm

Phạm Hà

Thứ năm, ngày 21/11/2019 14:14 PM (GMT+7)

Bắt 4 đối tượng cho vay với lãi suất 730%/năm

Bắt 4 đối tượng cho vay với lãi suất 730%/năm

Nhóm đối tượng này đã cho vay với lãi suất từ 365% - 730%/năm, vượt từ 18,25 - 36,5 lần so với lãi suất quy định.