Bamboo Capital: Lợi nhuận 2020 tăng 31% 

Hoàng Hảo

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 19:03 PM (GMT+7)

Bamboo Capital: Lợi nhuận 2020 tăng 31% 

Bamboo Capital: Lợi nhuận 2020 tăng 31% 

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đề xuất mục tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2020 với doanh thu 1.913 tỷ đồng, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng, tăng 31% thực hiện năm trước.