Bác sĩ tại Vũ Hán bị hành hung, làm việc quá sức, bệnh viện quá tải