Anh chi 10 triệu USD nghiên cứu tác động lâu dài Covid-19

My Lăng

Thứ hai, ngày 06/07/2020 11:13 AM (GMT+7)

Anh chi 10 triệu USD nghiên cứu tác động lâu dài Covid-19

Chuyên mục : Tin quốc tế

Anh chi 10 triệu USD nghiên cứu tác động lâu dài Covid-19

Chính phủ Anh đầu tư 8,4 triệu bảng (hơn 10 triệu USD) để nghiên cứu về những ảnh hưởng lâu dài của Covid-19 đối với sức khỏe người bệnh.