AAA chốt danh sách nhà đầu tư sở hữu chứng quyền mua cổ phiếu giá 14.000 đồng/cp

Vũ Hải

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 12:08 PM (GMT+7)

AAA chốt danh sách nhà đầu tư sở hữu chứng quyền mua cổ phiếu giá 14.000 đồng/cp

Chuyên mục : Chứng khoán

AAA chốt danh sách nhà đầu tư sở hữu chứng quyền mua cổ phiếu giá 14.000 đồng/cp

Doanh nghiệp chốt danh sách sở hữu chứng quyền vào ngày 15/7.