9.000 tỉ USD xanh hóa nền kinh tế

Quang Sang

Thứ sáu, ngày 31/07/2020 14:26 PM (GMT+7)

9.000 tỉ USD xanh hóa nền kinh tế

Chuyên mục : Tin quốc tế

9.000 tỉ USD xanh hóa nền kinh tế

Các gói kích cầu hàng ngàn tỉ USD sẽ định hình nên một tương lai carbon thấp hậu COVID-19?