6 tháng, nợ xấu SHB tăng 39%, trích lập dự phòng tăng hơn 3 lần

Nguyễn Hoàng Tuấn

Thứ sáu, ngày 31/07/2020 14:04 PM (GMT+7)

6 tháng, nợ xấu SHB tăng 39%, trích lập dự phòng tăng hơn 3 lần

Chuyên mục : Tài chính

6 tháng, nợ xấu SHB tăng 39%, trích lập dự phòng tăng hơn 3 lần

Lãi trước thuế bán niên tăng 14%, đạt 1.661 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch năm.