6 tháng năm 2020, thu hút 15,67 tỷ USD vốn FDI

Ngọc Mai

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 14:53 PM (GMT+7)

6 tháng năm 2020, thu hút 15,67 tỷ USD vốn FDI

6 tháng năm 2020, thu hút 15,67 tỷ USD vốn FDI

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20/6/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 15,67 tỷ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ năm 2019.