6 "điểm nghẽ" trong đầu tư xây dựng làm ách tắc hàng trăm dự án nhà ở sẽ được tháo gỡ

Phương Tùng

Thứ năm, ngày 25/06/2020 09:58 AM (GMT+7)

6 "điểm nghẽ" trong đầu tư xây dựng làm ách tắc hàng trăm dự án nhà ở sẽ được tháo gỡ

6 "điểm nghẽ" trong đầu tư xây dựng làm ách tắc hàng trăm dự án nhà ở sẽ được tháo gỡ

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM, Luật Đầu tư và Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020, có hiệu lực từ 1/1/2021 đã tháo gỡ ách tắc cho hàng trăm dự án nhà ở và chuẩn hóa quy trình thủ tục đầu tư xây dựng.