5 triệu người mất việc làm, 5 triệu người không bao giờ sợ đói

Phạm Việt Anh

Thứ năm, ngày 25/06/2020 14:20 PM (GMT+7)

5 triệu người mất việc làm, 5 triệu người không bao giờ sợ đói

5 triệu người mất việc làm, 5 triệu người không bao giờ sợ đói

Hiện số lao động ăn lương nhà nước chiếm đến 50% tổng số lao động có hợp đồng lao động trên toàn quốc. Lao động ăn lương nhà nước bao gồm “Làm cho nhà nước” và “Doanh nghiệp nhà nước” hiện vào khoảng 5,1 triệu người, bằng gần 10% tổng số lao động trên toàn quốc (50,4 triệu lao động theo số liệu 2015. Nguồn: WB).