Lê Phương Nam

4 tháng đầu năm thu hơn 544.000 tỷ đồng tiền thuế

Chuyên mục: Tài chính
4 tháng đầu năm thu hơn 544.000 tỷ đồng tiền thuế

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế, trong 4 tháng vừa qua, cơ quan quản lý đã thực hiện thu 544.215 tỷ đồng tiền thuế.

Cụ thể, thu ngân sách tháng 4 ước đạt 136.000 tỷ đồng, đạt 11,6% so với dự toán và bằng 113,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách đạt 544.215 tỷ đồng, đạt 46,3 % dự toán. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 24.096 tỷ đồng, bằng 85,4% so với dự toán.

So với dự toán có 16/19 khoản thu sắc thuế đạt trên 35% dự toán: trong đó một số khoản thu lớn như thu từ khu vực DNNN đạt 42,7%; Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 49,3%; Thu lệ phí trước bạ ước đạt 43,7%; Thu phí lệ phí ước đạt 36%; Thu tiền cho thuê đất ước đạt 38,1%; Thu tiền sử dụng đất ước đạt 47,8Có 13/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Có được kết quả trên là do kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm trong nước đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể trong 4 tháng đầu năm 2022, có 48.554 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 11,16% so với cùng kỳ năm 2021. Cả nước có 12.465 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh.

Cùng với đó, ngành Thuế đã triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ (khoảng 10.000 tỷ đồng), qua đó góp phần kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Nhiều hoạt động đã có mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xuất hiện như: chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 4 tháng đầu năm 2022 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng năm 2022 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những yếu tố khách quan tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì để có được kết quả trên là do ngành thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế. Theo đó, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 11.087 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở DN. Kiểm tra được 173.169 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế tăng 23,16% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 8.168,32 tỷ đồng. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi được trên 10.000 đồng tiền thuế nợ đọng.

Theo Tổng Cục thuế

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Bài viết mới từ chuyên gia
Tin liên quan
Tin mới cùng chuyên mục