35 tuổi, bắt đầu lại có kịp không?

An Bang

Thứ ba, ngày 19/11/2019 09:33 AM (GMT+7)

35 tuổi, bắt đầu lại có kịp không?

35 tuổi, bắt đầu lại có kịp không?

Trên đời này, "công việc ổn định" chỉ có tính tương đối. Muốn có được "ổn định tuyệt đối", bản thân chúng ta phải là người có "năng lực kiếm tiền tuyệt đối" đã.